2011 – Olszowa Droga i Tykocin

Tak mieszkaliśmy.

Uczyliśmy się jeździć na konikach 🙂

Poznawaliśmy Biblię, ale nie tylko…

Muzyka była bardzo ważna!!!

Żeby coś zjeść, to najpierw trzeba to sobie zrobić 😉

Zabawy

Gry

I zabawy

Najważniejsze jednak były warsztaty fotograficzne