Szalom dla Tykocina 2011

Warsztaty reporterskie, śladami żydowskiej przeszłości miasta. Miejsca odnalezione według planu – gra miejska

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 5