BERESZIT

Czytamy:
parszę Bereszit 1,1 – 6,8 czyli Księga Rodzaju (Pierwsza Księga Mojżeszowa) 1,1 – 6,8
oraz przypisaną do niej haftarę: z Księgi Izajasza 42,5-43,11

W tym roku zajmiemy się szczególnie fragmentem opowiadającym historię Kaina i Abla (Bereszit 4,1 – 4,24).

W trakcie naszego czytania pojawia się wiele pytań, na przykład:
Czy to na pewno Adam był ojcem Kaina? Jaki był Kain, gdybyśmy mieli go opisać? Jaki miał charakter? Jak się zachowywał? W jaki sposób traktował Boga? Jaka była miedzy nimi relacja?
– Co wiemy na temat pierwszych ofiar, składanych przez Kaina i Abla?
– Jakie były losy Kaina po zabiciu Abla?
– Czy Kain zdawał sobie sprawę z tego, co zrobił? Dlaczego nie został zabity?

z